Category Archives: شبکه

پشتیبانی از ارتباط Fiber Channel در ذخیره سازهای کیونپ

پشتیبانی از ارتباط Fiber Channel در ذخیره سازهای کیونپ   کمپانی کیونپ اخیرا با امکانات نسخه جدید سیستم عامل خود در ویرایش QTS 4.4.1 از اتصال کارت FC Adaptor برای اتصال مستقیم ذخیره ساز به بستر فیبر FC خبر داده است. این امر در نهایت سادگی با افزودن یک کارت FC به دستگاه کیونپ و […]